Presentación

Este espazo web pretende ser unha ferramenta para o desenvolvemento da primeira fase de formación documental na rede, dirixida ao profesorado do IES de Brión que participa no proxecto de formación Abalar.

Compartiremos neste espazo informacións sobre fontes documentais, recursos, ferramentas, aplicacións, experiencias, titoriais, referencias, e cantas achegas ou reflexións consideremos oportunas arredor do acceso á información na rede.

Advertisement