Matemáticas bacharelato – libro dixital

Libro dixital

Aplicacións educativas 2.0

Interesante e extensa recompilación de aplicacións educativas 2.0 a cargo de Pedro Cuesta, profesor da Escola Superior de Inxienería Informática da UV .

Ferramentas para unha educación 2.0

O profesor Juan José de Haro reflexiona no seu texto “Herramientas para unha educación 2.0” sobre os principios da educación 2.0, fai unha taxonomía da web 2.0 e aporta a súa interesante visión sobre as redes sociais en educación.

Matemáticas con google

Usas de google como calculadora, na representación de funcións ou como conversor de unidades? Se queres aprender, accede a este interesante post sobre matemáticas con google do blog tecnoloxia.org, de María Loureiro

Wikiversidad

Plataforma educativa, online, libre e gratuita, con filosofía wiki, para crear proxectos de aprendizaxe a calquer nivel educativo, participar nun grupo de aprendizaxe, crear contidos didácticos tales como exámes, exercicios de prácticas, foros de discusión sobre as dudas nas materias que estudias etc.

Consellos TIC

Presentación creada por María Loureiro do IES Primeiro de Marzo de Baiona sobre consellos TIC para profesores

Para experimentar coa Física

Mecánica, oscilacións e ondas, electrodinámica, óptica Teoría da relatividade, Física nuclear e outras ramas da Física, poderás experimentar na web Applets Java de Física creada por Walter Fendt e traducida polos profesores Ernesto Martín, Juan Múñoz , José Miguel Zamarro e Alberto Gómez.